โปรแกรมสร้างสถิติแบบไม่ซ้ำ
ป้อนเลข 3 ตัว และ 2 ตัว แล้วคลิกปุ่ม Gen


ป้อนเลข 3 ตัวและเลข 2 ตัว แล้วคลิกปุ่ม Gen
นำไปป้อนในโปรแกรม Supersootr20Plus และ Supersootr42Plus

วันที่

movewinbet + movewinbet + movewinbet + mawinbet