โปรแกรมตรวจสอบสูตร SET 2 รอบ
PHUTHON.COM


การแทนค่าหลักต่างๆ ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ
0-704-39 * 469-04 * 114-49 * 185-80
A-BCD-EF * GHI-JK * LMN-OP * QRS-TU
ประเภท สูตรทั่วไป สูตรรวมแต้ม
รอบ
ตำแหน่ง
ชื่อสูตร
สูตร
จำนวนงวด งวด จาก 1559 งวด
ซ่อนสูตร ซ่อน ไม่ซ่อน
    วิธีการใช้งาน
  1. เลือกประเภทของสูตร
  2. เลือกหลักหรือตำแหน่งที่ต้องการตรวจสอบ
  3. ป้อนหรือไม่ป้อนข้อความช่วยจำก็ได้
  4. ป้อนสูตร ภาษาอังกฤษ
  5. ระบุจำนวนงวด ค่าปกติคือ 25 งวด
  6. คลิกปุ่ม "ตรวจสอบ / Check"
  7. ผลที่ได้จากการตรวจสอบ หมายถึง เลขเด่น ที่ปรากฏภายใน 4 รอบ

movewinbet + movewinbet + movewinbet + mawinbet

maruay159 + lottokk + jack78 + newyork1688 + ttokbet + 4579lotto