โปรแกรม Analyzer online

วิเคราะห์และจัดชุดตัวเลขแบบออนไลน์

ขออานิสงส์จากการที่ข้าพเจ้าให้ทุกท่านใช้โปรแกรมฟรี
จงส่งผลให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสุข ปราศจากทุกข์ ตลอดไปด้วยเทอญ

สำหรับทุกท่านที่ได้รับเลขไปตั้งแต่งวด 1 สิงหาคม 2559 แล้วมีโชค แล้วมีสินน้ำใจมอบให้ผม
ผมขอมอบสิ่งดีๆ กลับไปให้อีกครั้งด้วยการแจกโปรแกรม SuperAnalyzer2016 ให้ฟรี เร็วๆ นี้ครับ คอยติดตามดูเรื่อยๆ นะครับ
ข้อความช่วยจำ  
เด่นทั่วไป
รสน / HTF  
รส / HT
รน / HF
ร / H
ส / T
น / F
สน / TF
เด่นรวมแต้ม
รสน / HTF
รส / HT
รน / HF
สน / TF